religinis auklėjimas

religinis auklėjimas
religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame gyvenime, išgyventi emocinius ryšius su dievybe, o įgytą dvasingumo patirtį realizuoti savo santykiuose su pasauliu ir žmonėmis. Kiekviena religija savo Dievo vardu teigia moralinių įstatymų, principų ar taisyklių šventumą, siekia savo turimomis priemonėmis diegti žmonių elgesio ir veiklos dorovę. Todėl religinis auklėjimas turi praktinę visuomeninę reikšmę. atitikmenys: angl. religious education vok. relligiose Erziehung rus. религиозное воспитание ryšiai: palyginkteistinis auklėjimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • religinis — relìginis, ė adj. (1) DŽ susijęs su religija, tikybinis: Religinis auklėjimas susiejo jį (A. Baranauską) su feodalinės Lenkijos tradicijomis V.Myk Put. Relìginis įsitikinimas NdŽ. Tas katekizmas iš esmės nesiskiria nuo kitų to laiko religinių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • religinis — reli̇̀ginis, reli̇̀ginė bdv. Reli̇̀ginis áuklėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • religious education — religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • relligiose Erziehung — religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • религиозное воспитание — religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • neothomistic pedagogy — neotomistinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šiuolaikinė pedagogikos kryptis, grindžiama viduramžių (XIII a.) katalikų teologo Tomo Akviniečio ir jo pasekėjų filosofija, kuri XIX a. buvo priimta kaip oficiali Romos katalikų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • neothomistische Pädagogik — neotomistinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šiuolaikinė pedagogikos kryptis, grindžiama viduramžių (XIII a.) katalikų teologo Tomo Akviniečio ir jo pasekėjų filosofija, kuri XIX a. buvo priimta kaip oficiali Romos katalikų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • neotomistinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šiuolaikinė pedagogikos kryptis, grindžiama viduramžių (XIII a.) katalikų teologo Tomo Akviniečio ir jo pasekėjų filosofija, kuri XIX a. buvo priimta kaip oficiali Romos katalikų bažnyčios doktrina.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • педагогика неотомизма — neotomistinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šiuolaikinė pedagogikos kryptis, grindžiama viduramžių (XIII a.) katalikų teologo Tomo Akviniečio ir jo pasekėjų filosofija, kuri XIX a. buvo priimta kaip oficiali Romos katalikų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • scholastika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vyraujanti viduramžių filosofijos kryptis, aiškinanti religiją loginiais samprotavimais. Scholastikai atsirasti įtakos turėjo žymiausi Katalikų bažnyčios filosofai Augustinas (354–430), kuris daugiausia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”